Netværk

Du kan se de 8 aktive fagudvalg under Danske Speditører her. Hvert fagudvalg mødes 2-3 gange om året, med hvor faglig relevante udfordringer bliver diskuteret og nyheder delt.

Fagudvalgenes formål

Netværksgrupperne, også kaldet fagudvalg, er den faglige forankring i Danske Speditørers daglige virke og politiske arbejde. Når faglige udfordringer for branchen opstår, inddrages fagudvalgene i foreningens arbejde. Det kan eks. være EU vejpakken, som fagudvalg vej og bane fokuserer på. Nye IT systemer hos Toldstyrelsen som fagudvalg told holder øje med, eller nye regler på uddannelsesområdet som fagudvalg uddannelse er involveret i. Hver gang en faglig udfordring skal løses, bidrager fagudvalgene med deres kompetencer. Eksempelvis har fagudvalg logistik været drivkraften bag den nye manual “Danske Speditørers guide for Co2 beregning og deklaration”

Fagudvalgene er for alle medlemmer af Danske Speditører, og har du interesse i at være med i et af dem, venligst skriv mail til Jakob Størling på jst@dasp.dk

Fagudvalg Logistik

Mere info

Fagudvalg Luft

Mere info

Fagudvalg Sø

Mere info

Fagudvalg Told

Mere info

Fagudvalg Uddannelse

Mere info

Fagudvalg Vej & Bane

Mere info

Fagudvalg Økonomi & Finans

Mere info

Young Freight Forwarders

Mere info

Lokalforeninger

Danske Speditører er opdelt i 7 lokalforeninger.

Danske Speditører Nord

Mere info

Københavns Speditørforening

Mere info

Speditørforening Lillebælt

Mere info

Esbjerg Speditørforening

Mere info

Danske Speditører Midtjylland

Mere info

Danske Speditører Østjylland

Mere info

Padborg Speditørforening

Mere info

Specialforeninger

Danske Speditører har en række specialforeninger, som dækker specifikke fagområder.

Danske Luftfragtspeditørers Forening (DLF)

Danske Luftfragtspeditørers Forening er en specialforening med særligt fokus på varetagelse af luftfragtspeditørernes interesser.

Mere info

Nordisk Speditørforbund (NFS)

Danske Luftfragtspeditørers Forening er en specialforening med særligt fokus på varetagelse af luftfragtspeditørernes interesser.

Mere info

Erhvervslivets Kompetencecenter for Told

Fokus på told og samarbejde med Toldstyrelsen.