Balanceret brug af kørselsafgifter

En intelligent, kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der differentieres efter lastbilernes CO2-fortrængning og under hensyntagen til anskaffelsespris og afskrivning, er mulig. Den intelligente afgift reducerer CO2-udledningen ved at tilskynde til øget effektivitet......

Balanceret brug af kørselsafgifter

Kommentar af adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører

En intelligent, kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der differentieres efter lastbilernes CO2-fortrængning og under hensyntagen til anskaffelsespris og afskrivning, er mulig. Den intelligente afgift reducerer CO2-udledningen ved at tilskynde til øget effektivitet af logistikpraksis, udvikling af bæredygtige alternative brændstoffer, udvikling af en stærk infrastruktur samt passende finansiering af bæredygtige transport- og logistikløsninger.

Såvel den danske regering som EU-Kommissionen har sat dristige og ambitiøse klimamål. Hos speditørerne vil vi gerne bidrage til at målsætningerne opnås. Der er tale om en nødvendig, men udfordrende, opgave, hvor vi skal sikre balancen mellem økonomisk vækst, social fremgang og klimaforandringer.

Kvalificeret debat – ja tak!

Kørselsafgifter er et af redskaberne, som skal tages i anvendelse for at indfri klimaambitionerne. Forudsætningen for en kvalificeret debat om de kommende kørselsafgifter på den tunge trafik er, at vi er enige om formålet med afgifterne.

I hele Europa er situationen den, at godstransporten vokser næsten eksponentielt. Uanset at vi de seneste år har oplevet en verdensomspændende epidemi, og nu også er vidner til en krig i væres nærområde, så er de seneste år ingen undtagelse. For internationaliseringen og specialiseringen fordrer, at vi har stabile transport- og logistikkæder for at opretholde en effektiv vareforsyning. Speditørerne kan som godstransportens arkitekter spille en særlig rolle. Det kan vi, fordi det er speditørerne, der får brikkerne i en velsmurt og klimaansvarlig logistikkæde fra punkt A til B til at falde på plads.

Vi har som samfund brug for klimavenlige tiltag, der imødekommer den stigende efterspørgsel efter godstransport, i stedet for at forsøge at begrænse den. Det er evident at transport, vækst og velfærd hører sammen. Klimavenlige tiltag er ikke blot en dansk udfordring, men en opgave vi med fordel kan løse sammen med de andre EU-lande.

Det bør som minimum sikres at de opkrævede kørselsafgifter anvendes til omstillingen i den private sektor.

Kørselsafgifter er som anført en af mulighederne. Det er nødvendigt at søge mod smarte, innovative og effektivitetsdrevne løsninger. Transporten med lastbiler er nødvendig for at opretholde stabile forsyningskæder, og det er kun i de mest romantiske forestillinger, at vejtransporten i nævneværdigt omfang kan erstattes af godstransport med tog og via Europas indre vandveje. Det er her speditøren kan tilrettelægge transporten i et optimalt samspil mellem de forskellige transportformer.

Med det nuværende afgiftssystem er der ingen sammenhæng mellem prisen ved at udføre en tung transport og tidspunktet hvor transporten udføres. En ny intelligent kørselsafgift skal gøre det dyrere at køre i myldretiden og på stærkt befærdede veje. Det i sig selv vil have en klimagavnlig effekt fordi CO2-udledningen mindskes når vi undgår den skadelige tomgangsforurening ved køkørsel. Sidegevinsten for både fragttransport og privatbilisme er bedre fremkommelighed og mindre ineffektiv køkørsel i almindelighed.

Intelligent afgift

En kommende kørselsafgift bør altså dels afspejle lastbilens EU-norm og hvor meget CO2-fortrængning, der sker pr. kørt km, dels tilskynde til kørsel på tidspunkter hvor trængslen på vejene er mindre. Samtidig må kørselsafgiften gerne tilskynde til miljørigtig tilrettelagt transport hvor lastekapaciteten udnyttes.

Blandt Danske Speditørers prioriterer er, at der både på EU og nationalt plan allokeres tilstrækkelige ressourcer til de nødvendige infrastrukturinvesteringer, blandt andet optankningsinfrastruktur, og at der samtidig tilskyndes til private investeringer også i den fortsatte udvikling af bæredygtige alternative brændstoffer. Fremtiden omfatter uden tvivl flere grønne lastbiler, der drives af el eller power-to-X-teknologi. Det bør som minimum sikres at de opkrævede kørselsafgifter anvendes til omstillingen i den private sektor.

Logistik er et stærkt redskab til optimering af transporten både hvad angår de økonomiske omkostninger og samtidig sikre en høj grad af bæredygtighed. Et af de initiativer Danske Speditører vil understøtte er bedre transparens i klimaaftrykket. Transportkøberne skal selvfølgelig kende CO2-belastningen ved en given transport og tilbydes alternativer med mindre klimabelastning.

Det er kun i de mest romantiske forestillinger, at vejtransporten i nævneværdigt omfang kan erstattes af godstransport med tog og via Europas indre vandveje.

Sammen kan vi finde de optimale klimavenlige løsninger og samtidig imødekomme den voksende efterspørgsel efter godstransport.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: