ISO 14083 – den første globale standard for transportsektoren.

I dag er er GHG protokollen udgangspunktet for virksomhedernes beregning og rapportering af deres drivhusgasser. GHG protokollen, en global industristandard fra starten af det 20’ århundrede. Med den nye ISO 142083 standard er retningslinjerne for, hvordan GHG-emissioner fra transportkæder beskrevet mere specifikt, end i GHG protokollen. Hermed er mulighederne for retvisende at kunne sammenligne GHG udledningen fra forskellige transportvirksomheder forbedret.

Den første internationale standard for transportkæder var EN 16258, som den europæiske standardiseringsorgan CEN offentliggjorde i 2012. Efterfølgende har standarden EN16258 dannet grundlag for, at et industrinetværk, Global Logistics Emissions Council GLEC, har udarbejdet en håndbog og vejledning i beregning og deklaration af CO2 fra transport og logistik services, GLEC Framework. GLEG Framework må i dag regnes som en industristandard (i lighed med GHG-protokollen), og en række globale transportvirksomheder angiver i dag GLEC Framework som den standard, de rapporterer efter.

Den nye ISO 14083 standard er på mange måder en opdatering af de to ovennævnte standarder.

De vigtigste principper i den nye standard er:

  • Beregningen er baseret på forbrug af drivmiddel og en emission faktor for drivmidlet
  • Fordelingen af skal ske på grundlag af et fysisk mål. For langt de fleste transportmidler skal dette være på grundlag af transportarbejdet, dvs. for gods, vægt af gods x transporteret afstand
  • Alle emissioner skal medregnes og fordeles, dvs. også tomkørsel
  • Beregningen og rapporteringen skal indeholde den samlede udledning (GHG emission total), dvs. både udledningen ved at producere og transportere drivmidlet frem til tanken, og udledningen fra transportmidlet (GHG emission operationel).

Det er de samme grundprincipper, som ved de to tidligere standarder. Der er også forskelle:

  • Den nye ISO 14083 standard indeholder på en række områder forslag til mere specifikke principper ved fordelingen af GHG emissionerne.
  • Hvor EN 16258 alene medtager emissionerne fra transportmidlerne, giver ISO 14083 også mulighed for at medregne emissioner fra knudepunkter og terminaler og fra energiproduktionen til at forsyne de IT-systemer, der anvendes i transportsektoren i dag.
  • Drivhuseffekten af udslip af LNG skal nu medregnes, det samme gælder drivhuseffekten fra udslip af kølervæske fra køleanlæg på transportmidlerne.

Globalt tegner transport (person og gods) sig for ca. ¼ samlede GHG emissioner. Med den nye ISO 14083 standard er principperne for kvantificering af transportsektoren blevet præciseret.

Det er et godt grundlag for arbejdet med at reducere klimaaftrykket fra transportsektoren på tværs af transportkæder og på langs af forsyningskæden.

Danske Speditører udsendte i 2022 en guide for beregning og deklaration af CO2. Den vil vi efter i eftersommeren tage initiativ til, at den opdateres i overensstemmelse med den nye ISO 14083 standard. Se manualen her

Læs mere om ISO 14083 her

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: