Kvoter nødvendige for at opnå klimamål

Handel med CO2-kvoter og et effektivt CO2-prissætningssystem er en af de vigtigste byggesten i en effektiv politisk ramme, som kan understøtte både danske og europæiske klimamål.

Handel med CO2-kvoter og et effektivt CO2-prissætningssystem er en af de vigtigste byggesten i en effektiv politisk ramme, som kan understøtte både danske og europæiske klimamål.

Danske Speditører bakker fuldt og helt op om ambitiøse klimamål. Men det er samtidig en forudsætning for hurtig udbredelse af køretøjer baseret på fossilfrie drivmidler, at der indføres effektive og målrettede investeringsstøtteprogrammer til sektoren. Et effektivt kvotehandelssystem – i daglig tale blot ETS (EU Emissions Trading System) – skal sikre, at indtægter fra auktion af drivhusgaskvoter afgrænses og geninvesteres i vejgodstransportsektoren.

Tilrettelagt korrekt vil kvoter bidrage til at fremskynde investeringer i lav- og nul-emission køretøjer og -teknologier. Ved at sikre finansieringen til disse investeringer og prioriteringen af den nødvendige infrastruktur er det muligt for transportbranchen at fremskynde overgangen til klimaneutralitet.

Samtidig ligger der en særskilt opgave for Danske Speditører i at sikre korrekt integration mellem dansk og europæisk CO2-politik og derved undgå dobbelt opkrævning af CO2-emissioner.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: