Forhåndstilmelding til den internationale speditøruddannelse

Mulighed for forhåndstilmelding til den internationale uddannelse med start i 2024.

Danske Speditørers internationale speditør-uddannelse har til formål at styrke kompetencerne og give et fagligt løft til både udenlandsk ansatte speditører i danske transport- og logistikvirksomheder, samt ansatte i logistikvirksomheder internationalt.

Næste hold på den internationale speditøruddannelse starter i januar 2024, og det er muligt at forhåndstilmelde sig nu. Når de endelige datoer er klar, sender vi en mail med disse, og man kan derefter bekræfte sin deltagelse såfremt man ønsker dette. Der er fri afbestilling indtil 14 dage inden afholdelse.

Baggrund

Danske Speditører har sammen med IBC i Kolding, Aarhus Business College og Roskilde Handelsskole udbudt den meget velrenommerede danske speditøruddannelse i mere end 30 år. Her har flere end 10.000 blevet uddannet til speditør. Mange af dem anvender i dag deres viden i den globale transport- og logistikindustri, hvor deres færdigheder er alment anerkendt.

Det er denne omfattende erfaring og uddannelsesmæssige succes, som Danske Speditører og IBC nu vil tilbyde de danske- og internationale logistikvirksomheder, der gerne vil opkvalificere deres udenlandske medarbejdere.

Vi har flere eksempler på medlemsvirksomheder, der ønsker at tilbyde dygtige og motiverede udenlandske ansatte den danske speditøruddannelse, men da det ikke er muligt for dem at tage den danske elevuddannelse, ser vi et stort behov for at udbyde uddannelsen på engelsk til et bredt internationalt publikum. Dette så mange flere får mulighed for at opnå de samme færdigheder, som den dansksprogede speditørelev.

Online forløb

Den internationale trainee-uddannelse foregår online og sproget er naturligvis engelsk.

Uddannelsen består af fire moduler på hver tre dage. Hver undervisningsdag varer seks timer med direkte online undervisning. Temaerne for hvert enkelt forløb er som følger:

Introduction to freight forwarding

Road and rail transport in Europe

Law and International Trade

Logistics / Warehouse management / terminals

Hele forløbet strækker sig over ca. 4 – 5 måneder, og hvert modul afsluttes med en test.

Da al undervisning foregår online betyder det, at trainees kan deltage uanset, hvor i verden de befinder sig – blot de har en hæderlig internetadgang.

International freight forwarder trainee program svarer ikke én til én til den danske speditørelevuddannelse, der omfatter min. otte ugers skoleophold, hvor eleverne kan specialisere sig i fly, sø eller vejtransport. De har også en række valgfag – – told, jura, farlig gods etc.

Uddannelse varer 4×3 dage – altså 12 dage i alt, og den er en slags ”best off” af speditørelevuddannelsen som vi kender den i dag. Fokus er pt. 100 procent på vejtransport, men vi håber også at kunne tilbyde speciale i sø- og lufttransport snarest. Uddannelsen er bygget op omkring de grundlæggende elementer i fagene ”Introduktion til spedition” og ”Grundlæggende spedition”

For yderligere information om uddannelsen, indhold, pris og forhåndstilmelding, tryk her

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: