Sanktionspakke mod Rusland og suspension af told på ukrainsk import

Den 11. sanktionspakke er hovedsageligt rettet mod personer og virksomheder, der omgår Unionens restriktive foranstaltninger ved aktiviteter, der har til formål eller resulterer i, at modvirke forbuddene i disse foranstaltninger. Det drejer sig for eksempel om virksomheder, der er etableret i tredjelande, som importerer varer underlagt restriktioner fra virksomheder, der er etableret i et af EU-landene, og som derefter eksporteres til Rusland, direkte eller gennem mellemmænd.

EU-diplomater vil formentlig senest i næste uge (uge 21) nå til enighed om den nye sanktionspakke.

Udkastet til sanktionspakken indeholder på nuværende tidspunkt følgende:

  • Nyt værktøj til at bekæmpe omgåelse af sanktioner som skal skærpe EU’s eksisterende værktøjer
  • Tilføjelse af flere produkter til EU’s transitforbud (f.eks. avancerede teknologiske produkter og flydele)
  • Begrænsninger for europæiske virksomheder til at sælge følsomme varer til Ruslands naboer, hvis der er tale om omgåelse

Forlænget suspension af told på Ukrainsk transport

Den 9. maj godkendte Europa-Parlamentet en forlængelse af suspensionen af told og toldkontingenter på import fra Ukraine med endnu et år. Parlamentet foretog ingen ændringer i Europa-Kommissionens forslag til forordning for at fremskynde proceduren. Den nuværende etårige suspension løber frem til juni 2023. Godkendelsen forventes formelt vedtaget i inden udgangen af maj

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: