Speditører vil stoppe udvidelse af EU-Vejpakke

EU-kommissionen foreslår, at vejpakke-kravet om lastbilernes returnering til ”hjemlandet” hver 8. uge udvides til også at gælde trailerne.

Med et “pennestrøg” foreslår EU-kommissionen, at vejpakke-kravet om lastbilernes returnering til ”hjemlandet” hver 8. uge udvides til også at gælde trailerne. Praktisk umuligt at håndtere og en hån mod klimaintentionerne svarer speditions- og transportbranchen.

For nylig offentliggjorde EU-kommissionen et vejledende Q&A om ”return of the vehicle”-bestemmelsen i EU’s Vejpakke som trådte i kraft 22. februar.

»Kommissionens Q&A indeholder en bredere anvendelse af bestemmelsen om, at motorkøretøjet skal returnere til hjemlandet hver 8. uge, så pligten udstrækkes til også at omfatte trailerne,« siger Martin Aabak fra Danske Speditører og fortsætter »Det er en fortolkning, der ikke er dækning for i de bagvedliggende forordninger eller EU-regler.«

Adm. direktør Martin Aabak fra Danske Speditører peger på, at EU-kommissionens udvidelse af returneringskravet vil ødelægge den europæiske vejgodssektors konkurrenceevne.

Speditører arbejder i flere spor

Det kommer som en overraskelse for branchen, at Kommissionen ønsker definitionen udvidet, og Danske Speditører søger nu såvel direkte som gennem den europæiske søsterorganisation af få Kommissionen til at trække udvidelsen af definitionen tilbage.

Samtidig tog Danske Speditører sammen med en række organisationer i sidste uge dag kontakt til transportminister Trine Bramsen for at påpege de meget store negative konsekvenser, som Kommissionen fejlagtig anvender får store konsekvenser for europæisk industri i almindelighed og det europæiske marked for vejgodstransport i særdeleshed. Ligeledes har Danske Speditører briefet centrale embedsmænd i Trafikstyrelsen og Transportministeriet om problematikken som Martin Aabak sammenfatter sådan her:

»Det vil være ødelæggende for den europæiske vejgodssektors konkurrenceevne, hvis Kommissionens fortolkning får lov at stå ved magt. Logistikken og tilrettelæggelsen af gods- og varestrømmene i Europa bliver kompliceret i en hidtil uset grad, der vil medføre et mærkbart fald i sektorens effektivitet og produktivitet og dermed gøre industriproduktionen og dermed varerne dyrere.«

Martin Aabak og Danske Speditører peger i henvendelsen til transportministeren særlig på to forhold. Dels på, at Kommissionens forslag reelt suger kapacitet ud af markedet, dels at forslaget i praksis ikke kan lade sig gøre.

»I Europa er der ca. 20 mio. lastvognstrailere og ca. 6,2 mio. trækkere, og alene i Danmark er der ca. 48.000 lastvognstrailere og henved 15.500 trækkere,« siger Martin Aabak og peger på at det forhold i sig selv vanskeliggør, at trailere skal returnere hver 8. uge.

»Kommissionens krav betyder trailertransporter rundt i Europa, som ikke har nogen kommerciel værdi, og som ikke ville have fundet sted under optimale markedsvilkår,« fastslår Martin Aabak.

Unødig klimabelastning

I henvendelsen til transportministeren peger organisationerne desuden på, at kørslen med tomme trailere på kryds og tværs af EU får åbenlys negativ effekt på transportbranchens ambitioner om at sænke CO2-udledningerne, hvilket direkte vil modarbejde både Kommissionens og ikke mindst den danske regerings ambitioner om en grøn omstilling af vejtransportsektoren.

EU-Kommissionen har tirsdag den 28. juni frist for kommentarer og ændring. Afhængig af Kommissionens beslutning tilrettelægger Danske Speditører foreningens indsats for påvirkning.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: