Topchefer skal rådgive om konsekvenser af globale spændinger

I en tid med geopolitiske spændinger har regeringen bedt en række topchefer og eksperter om input til at ruste dansk erhvervsliv. Det kommer til at foregå i et nyt Virksomhedsforum for globale risici. Niels Smedegaard, er udpeget som formand for det nye forum. Danske Speditørers repræsentantskabsmøde den 12. oktober har de geopolitiske udfordringer som tema.

I en tid med geopolitiske spændinger har regeringen bedt en række topchefer og eksperter om input til at ruste dansk erhvervsliv. Det kommer til at foregå i et nyt Virksomhedsforum for globale risici. Niels Smedegaard, er udpeget som formand for det nye forum. Danske Speditørers repræsentantskabsmøde den 12. oktober har de geopolitiske udfordringer som tema.

Krig på europæisk jord, pres på forsyningskæder og geopolitiske spændinger er den nye virkelighed, som danske virksomheder opererer i. Det betyder, at markederne bliver mindre frie og mere usikre, og det skaber udfordringer for erhvervslivet i almindelighed og for speditions- og transportbranchen i særdeleshed.

Derfor har regeringen nedsat et nyt Virksomhedsforum for globale risici, hvor topchefer fra erhvervslivet og eksperter skal rådgive regeringen om rammevilkår og afhængigheder, der er særligt kritiske for dansk erhvervsliv og danske styrkepositioner.

»Verden er forandret, og med det kommer nye udfordringer, som danske virksomheder skal navigere i. Usikre markeder og forsyningskæder, der er gået i stå, er bare nogle er de udfordringer, som vores erhvervslivet skal tackle i hverdagen. Her har vi et ansvar for at sikre så meget stabilitet som muligt. Det handler kort og godt om sikre danske styrkepositioner og vækst,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Vigtig opgave

Forummet skal levere konkrete anbefalinger til at nedbringe virksomhedernes sårbarhed over for globale risici, som kan give input til regeringens kommende globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv.

Niels Smedegaard, som blandt andet er medlem af DSV’s bestyrelse, har påtaget sig formandshvervet i det virksomhedsforum. »Dansk erhvervsliv står i en tid med mange komplekse udfordringer. Derfor er det et vigtigt arbejde, vi nu tager fat på i Virksomhedsforum for globale risici«, fastslår Niels Smedegaard, og han ryster ikke på hænderne over udfordringen »Jeg glæder mig til at stå i spidsen for arbejdet med at identificere sårbarheder og muligheder, samt give de danske virksomheder og regeringen nogle konkrete anbefalinger, så vi sammen har et stærkere værn mod globale kriser,” slutter formand for Virksomhedsforum for globale risici, Niels Smedegaard.

Repræsentantskabsmøde 2023

Den 12. oktober afholder Danske Speditører Repræsentantskabsmøde 2023, her er alle ansatte i medlemsvirksomhederne velkomne, og temaet i år er de aktuelle geopolitiske udfordringer, og på repræsentantskabsmødet er der oplæg fra blandt andet cheføkonom Las Olsen, Danske Bank, om overgangen fra global til regional økonomi og et rammesættende oplæg fra Clement Kjersgaard om de geopolitiske trends – med fokus på Asien/USA – og deres indvirkning på den globale handel. Sidstnævnte emne tog orlogskaptajn Anders Puck Nielsen fat på efter Danske Speditørers generalforsamling i foråret, og nu ruller Clement Kjersgaard temaet og ikke mindst konsekvenserne for erhvervslivet helt ud.

Foto: Sten Brogaard

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: