Diplomuddannelse

Transport & Supply Chain Optimering – fokus på den strategiske udvikling af virksomheden

Uddannelsen

Uddannelsen er udviklet med det klare formål at højne deltagernes kvalifikationer og faglighed helt specifikt indenfor transport, spedition og logistik.

Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark, og giver deltagerne unikke strategiske kompetencer og viden indenfor udvikling af spedition og transportområdet.

Formål:

I et komplekst arbejdsmarked er det væsentligt for virksomhedernes overlevelse, at medarbejderne kan udtænke og omsætte fremtidens strategi til helt almindelige dagligdags opgaver.

Den studerende vil efter endt uddannelse kunne tage ansvaret for virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt forretningsudvikling og værdikædeoptimering.

Ligeledes vil den studerende kunne identificere økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger og implementere praktiske løsninger.

Den studerende vil kunne udvikle og igangsætte analysesystemer til brug for ledelsesbeslutninger.

Den færdiguddannede vil kunne udarbejde virksomhedens salgstilbud og i samarbejde med virksomhedens øvrige ledelse bidrage til virksomhedens forretningsudvikling, risikoprofil og prissættelse af ydelser, samt i relation til kunden indgå i salget i forhold til værdikædeoptimering

Indhold:

Uddannelsen består af følgende fag:

Grundfag:

  • Projektledelse (5 ECTS point)
  • Forretningsforståelse (10 ECTS point)

Retningsbestemte fag:

  • Strategisk økonomi (10 ECTS point)
  • Konkurrencedygtig logistik (10 ECTS point)

Valgfag (et skal vælges)

  • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS point)
  • Tender Management (10 ECTS point)

Hovedopgave (15 ECTS point)

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i spedition- og transportbranchen der ønsker viden og faglighed på et højt strategisk niveau.

Yderligere skal deltageren have en Akademiuddannelse el. lign. på minimum 60 ECTS point. Er du uddannet Eksamineret Speditør efter den nye ordning, har du 50 ECTS point, og mangler kun hovedopgaven for at færdiggøre Akademiuddannelsen.

Form

Uddannelsen foregår som dagsstudie, og al undervisning og faglitteratur er målrettet speditionsbranchen.

Der kan ikke søges SVU godtgørelse til uddannelsen, men der kan søges om økonomisk støtte gennem kompetencefondene.

Indhold

Uddannelsen består af 2 grundfag, 2 retningsbestemte fag, 1 valgfag og en hovedopgave

Projektledelse

Få viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som projektleder

Forretningsforståelse

Få viden, færdigheder og kompetencer til at forstå virksomhedens interne og eksterne forhold

Strategisk økonomi

Forstå dine kunders og din egen virksomheds økonomi på et strategisk niveau

Konkurrencedygtig logistik

Bliv strategisk logistikrådgiver for din kunde

Strategisk forretningsudvikling

Fokus på din virksomheds forretningsudvikling

Tender Management

Bliv projektleder på tenderudbud og styr hele processen

Hovedopgave

Sidste del for at opnå en fuld Diplomuddannelse

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk