www.vejafgifter.dk kan du læse mere om tidsplan og ikrafttræden, vejnettet, betaling og kontrollen. Den nye afgift skønnes at mindske CO2-udledningen med cirka 0,3 mio. ton i 2025 og cirka 0,4 mio. ton i 2030.

Vejafgift – Grøn omstilling af vejgodstransporten

NYT website. På websitet www.vejafgifter.dk kan du læse praktisk og tilgængelig information om den kommende vejafgift.

NYT website. På websitet www.vejafgifter.dk kan du læse praktisk og tilgængelig information om den kommende vejafgift.

Regeringen ønsker at fremskynde udviklingen af grøn transport i Danmark frem mod 2030. Den grønne omstilling af den tunge vejtransport er et vigtigt og nødvendigt skridt på vejen til at realisere klimalovens mål om 70 procent drivhusgasreduktion i 2030 og regeringens mål om klimaneutralitet i 2045. Den nye kilometerbaserede og CO2-differentierede vejafgift for visse lastbiler bidrager til denne omstilling.

Afgiften træder i kraft fra 1. januar 2025, hvor Danmark træder ud af samarbejdet om den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten).

Afgiften betyder, at de samfundsøkonomiske omkostninger, som lastbiltrafikken medfører i form af slid på infrastrukturen, ulykker, støj, luftforurening og bidrag til trængsel, bliver dækket i højere grad end i dag.

  • Fra 1. januar 2025 skal lastbiler på 12 ton og derover betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.
  • Det er regeringens intention, at vejafgiften fra 1. januar 2027 vil gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover.
  • Fra 1. januar 2025 vil afgiften gælde for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet (i alt cirka 10.900 km). Det er regeringens intention, at fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet i Danmark være omfattet (cirka 75.000 km).

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: