Vejpakken er en uønsket pakke

Jesper Petersen, formand for Danske Speditører, er kritisk overfor EU-vejpakken.

Vejpakken er uønsket

»Vi har en fælles opgave i at sikre, at politikerne ikke igen glemmer branchens samfundsmæssige betydning. Vi har, på trods af vores unikke og veldokumenterede omstillingsparathed, også brug for gode rammebetingelser, så vi kan levere spedition af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, som ikke gør råvarer og forbrugsvarer unødigt dyre«. Sådan indledte Danske Speditørers formand, Jesper Petersen, en kritik af EU’s vejpakke på generalforsamlingen den 19. maj.

Jesper Petersen slog blandt andet fast, at »Vejpakkens betydning er pauvert. Den får ingen effekt for de ansættelsesvilkår som chaufførerne tilbydes, Der vil tilmed skulle bruges anseelige ressourcer på overvågning og bureaukrati under håndhævelsen af de nye regler. Og selvom regningen splittes i to – én del som betales af transportkøberne, og én del som betales af skatteyderne – så ender regningen i sidste ende et sted, og det er hos forbrugerne, som får serveret prisforhøjelserne.«

Danske Speditører har gjort opmærksom på de negative konsekvenser af vejpakken, og i beretningen gentog formanden kritikken: »Vi har også gjort opmærksom på, og det kommer vi til fortsat at prioritere i vores dialog og kommunikation, at vejpakken de facto trækker transportkapacitet ud af markedet. Der var formentlig smukke intentioner hos politikere og i Kommissionen bag kravet om obligatorisk tilbagelevering af køretøjet til etableringsmedlemsstaten hver ottende uge og anvendelsen af cabotagekvoter i internationale kombinerede transportoperationer. Men kravene er reduceret til kedelig symbolpolitik med negative sideeffekter,« og fortsatte »Vejpakken udfordrer kapaciteten. Vejpakken reducerer de potentielle klima- og miljøgevinster ved fornuftig tilrettelagt transport og det betyder samlet set at vejpakken fordyrer transporten. Det kan ikke engang den dygtigste speditør redde, trods vores evne til optimering af transporterne, til at udnytte samspillet mellem de forskellige transportformer og mulige investering i grønnere måder at håndtere godstransport på.«

Dansk nidkærhed

Heller ikke den ”grundige” danske kontrol med vejpakken gik upåagtet hen i beretningen. »Jeg er også opmærksom på, at kontrollen med vejpakkens bestemmelser, eksempelvis “return of the vehicle” sker i hjemlandet, og det er ikke alle steder i Europa – ingen nævnt, ingen glemt – at kontrollen sker med samme nidkærhed som i Danmark,» fastslog formanden og påpegede at det både betyder ulige konkurrence og at udenlandske virksomheder i visse tilfælde undlader transportopgaver til og fra Danmark, og dermed sker der yderligere en udhuling af kapaciteten.

Jesper Petersen rundede kritikken af vejpakken af med at fastslå, at en lovovertrædelse er altid én for meget, men vat i står med en EU-vejpakke, der intet løser, men som tværtimod tilbageruller de fremskridt som vi transportbranchen har skabt de sidste mange år, og som tillige eroderer grundlaget for fremtidige forbedringer.

Du kan læse hele beretningen her

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: