Vejpakken presser transportkapaciteten

Ny analyse fra Transport Intelligence fastslår, at EU’s vejpakke trækker transportkapacitet ud af markedet. Danske Speditører presser på for suspension af reglerne.

Ny analyse fra Transport Intelligence fastslår, at EU’s vejpakke trækker transportkapacitet ud af markedet.
Danske Speditører presser på for suspension af reglerne.

 

Den 22. februar trådte en række nye vidtrækkende regler i kraft i forbindelse med EU’s vejpakke. De nye regler betyder, at lastbiler skal returnere til hjemlandet hver 8. uge, at der maksimalt må udføres tre cabotageture inden for syv dage efterfulgt af en fire-dages karensperiode, hvor køretøjet ikke må udføre cabotagekørsel i det pågældende EU-land.

Vejpakkens negative konsekvens for den transportkapacitet, som i forvejen er udfordret, har naturligvis Danske Speditørers fokus. Lige nu forstærkes bekymringen fordi udsigten til, at den europæiske økonomi bliver alvorligt svækket af krigen i Ukraine, er reel. Det faktum, at mange ukrainske chauffører er vendt tilbage til deres land, har forværret chaufførmanglen i Europa, mens efterspørgslen efter transportydelser er stigende, og omkostningerne til vejgodstransport stiger på grund af stigningen i brændstofpriserne.

Som forventet, desværre

Adm. direktør Martin Aabak er ikke overrasket:

»Det er en problemstilling som selvsagt har sekretariatets fokus. Derfor har vi i sidste uge, med vores europæiske søsterorganisation som mellemmand, opfordret EU Kommissær Adina Vălean til midlertidigt at suspendere de bestemmelser, der hæmmer effektiviteten af vejtransporten«

Danske Speditørers direktør henviser ligesom Transport Intelligence til den obligatoriske tilbagelevering af køretøjet til etableringsmedlemsstaten hver ottende uge og anvendelsen af cabotagekvoter i internationale kombinerede transportoperationer.

Kontrollen med vejpakkens bestemmelser, eksempelvis return of the vehicle sker i hjemlandet, og derfor er det naturligt at EU-Kommissionen vurderer en mulig suspension. Danske Speditører har tillige orienteret transportminister Trine Bramsen, og transportkapaciteten er blandt emnerne på et kommende møde mellem Trine Bramsen og Danske Speditører.

Krigen i Ukraine

»Allerede kort efter Ruslands invasion af Ukraine orienterede vi transportminister Trine Bramsen om transportudfordringerne. Heldigvis er vi i god dialog med både ministeriet og Færdselsstyrelsen om bestemmelserne,« påpeger Martin Aabak og fortsætter »Vi foreslog eksempelvis en ”bødefri” vejledningsperiode i forbindelse med reglerne om udstationering af førere i vejtransporten. Det forslag greb Færdselsstyrelsen og den daværende minister, og det har betydet en meget mere gnidningsfri indfasning af de nye regler. Ministeren har også hurtigt sikret en midlertidig suspension af køre- hviletidsbestemmelserne for kørsel til Ukraine, og det på en måde som ikke belaster trafiksikkerheden. Den velvilje og handlekraft vil jeg gerne kvittere for.«

Danske Speditører er tilhængere af fælles europæiske regler, men der er væsentlige elementer i vejpakken som man mener er dårlige for både klima og en effektiv transportsektor og dermed for det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. »Det mente vi i går, det mener vi i dag og det mener vi i morgen. Danske Speditører har intet ønske om at misbruge den aktuelle ulykkelige og alvorlige krise politisk, men lige nu, hvor vi oplever markant stigende brændstofpriser, giver det ingen mening at brænde dyr benzin og diesel af uden formål når det samtidig belaster klimaet.«

Danske Speditører har ikke vurderet hvor lang tid en suspension i givet fald skal gælde.

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: