Danske Speditørers manual for beregning af Co2 udledning, og rapportering af bæredygtighedsdata

Fokus på udfordringerne med at få præcise tal for Co2 udledning ved transport af gods

I februar måned 2021 nedsatte Danske Speditører en arbejdsgruppe med det formål at finde ud af, hvordan speditionsvirksomheder registrerer sin udledning af Co2 i forbindelse med transport af gods. Myndigheder og flere og flere transportkøbere efterspørger denne data, og det er efterhånden lidt af en jungle at finde sandheden i tallene for sin Co2 udledning, da der findes mange forskellige beregningsmetoder, scopes, beregningsværktøjer mm. Alt dette supporteret af mere eller mindre seriøse udregningsmetoder og værktøjer man kan finde på internettet.

Sandheden for hvor meget en specifik sending udleder af Co2 er svær at finde, men det er vigtigt alligevel. Både fordi det er blevet et co2 udledning og minimering af samme er blevet et konkurrenceparameter blandt Speditørerne, men også fordi alle virksomheder inden længe skal til at levere bæredygtighedsdata og klimaregnskaber til de offentlige myndigheder. Dette gælder både for Speditørerne og deres kunder.

I en nylig afholdt undersøgelse blandt deltagerne på Danske Speditørers konference, siger 91% deltagerne, at op imod 30% af deres kunder efterspørger data for udledning af co2 ved transport af deres gods. Og dette tal vil kun stige fremover. Fra 2027 skal alle virksomheder i Danmark leverer klimaregnskaber og bæredygtighedsdata til myndighederne, sammen med deres årsregnskab. Virksomheder der tilhører regnskabsklasse C og D skal allerede levere disse til i 2024. Dvs. baseret på co2 emissionstal fra 2023. Derfor vil Speditørerne opleve en kraftig stigning i ønsket om denne data fra jeres kunder, da de skal efterleve meget specifikke krav fra myndighederne på det område.

Gruppens arbejdsopgave var derfor, i hvert fald i teorien, ganske enkel – Find en fælles beregningsmetode/standard som branchen kan bruge, så tallene derved er sammenlignelige og valide. Og find et værktøj der kan bruges til at foretage disse beregninger.

Dette arbejde har som sagt været i gang i lidt over 1 år, og den endelige vejledning er klar til brug. Den beskriver er ved at være i mål, og i samarbejde med Lars Dagnæs fra Transeco2, er vi ved at sammensætte en vejledning manual, som pt går i følgende retning:

Håndbog til medlemmer af Danske Speditører

1. Forord

2. Danske Speditører sådan handler vi

3. Afsæt er international standardisering

4. CO2 beregning trin for trin

5. Emissionsværdier for drivmidler

6. Emissionsdata for transportmidler

7. Co2 deklaration

8. Sådan kommer du igang – 8 trin

9. Auditering og dataverifikation

10. Fra Co2 regnskab til strategi og handling

11. Kilder og litteraturliste

Manualen er for medlemmer af Danske Speditører, og du kan finde den her

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: