Transportjuridisk Mødedag 2023

Årets Transportjuridiske Mødedag løber af stablen den 23. november, og i år sætter vi fokus på compliance og greenwashing.

Transportjuridisk Mødedag vil traditionen tro starte ud med en gennemgang af nyeste retspraksis og lovgivning.

Hør blandt andet om en dom, der bekræfter ny retspraksis i Danmark om cabotage ved kørsel med tomme containere, tomme sættevogne og returemballage. Afgørelsen er længe ventet, eftersom Danske Speditører i de sidste mange år har været i dialog med Færdselsstyrelsen og EU-Kommissionen, om forskellen i fortolkningen af cabotagereglerne på netop dette området.

Det har også i mange år været forskelligt fra land til land, hvordan domstolene har tolket ordlyden i CMR § 29, når der har været tale om bortkomst af tobak eller spiritus, som er pålagt afgifter. Nu har en engelsk højesteretsdom bekræftet den hidtil kendte praksis vedrørende erstatning for spiritus- og tobaksafgifter. Men hvordan tolker vi reglerne i Danmark?

Manglende overholdelse af cabotagereglerne kan koste dyrt – både for speditør og vognmand, og det samme kan bortkomst af afgiftspålagte varer hvis hele afgiften til og med også skal erstattes.

1.del: Compliance

Den første del af konferencen vil fokusere på compliance indenfor luftfragt og sanktioner.

Det er ikke nyt, at der indenfor luftfragt findes en lang række regler om sikkerhedsgodkendelse, men den 31. december 2021 blev disse regler skærpet, så de i langt højere grad påvirker speditionsvirksomhederne. Danske Speditørers advokat vil give en introduktion til reglerne, så I ved hvordan I skal forholde jer til dem.

Sanktioner er heller ikke en ny opfindelse, men ikke desto mindre, så viser det sig gang på gang, senest i forhold til Ruslands invasion af Ukraine, at være noget som påvirker både transportkøber og transportsælger i høj grad, og noget som vi skal være yderst opmærksom på. Derfor vil vi fokusere på hvordan man i speditionsbranchen bliver compliant med reglerne om sanktioner.

2. Del: Greenwashing

Anden del af konferencen går vi i dybden med speditørernes arbejde med CO2-udledning og faldgruber ved greenwashing.

Først og fremmest skal vi blive klogere på de juridiske faldgruber ved greenwashing. Når man agerer med kunder er det vigtigt, at de CO2-beregninger mv. som ligger til grund for den information man videregiver er valide. Vi skal kunne regne med, at de beregninger som speditionsvirksomhederne laver er korrekte, så transportkøberne køber transportydelserne på et korrekt oplyst grundlag.

Derefter skal vi høre mere om en speditionsvirksomheds rejse mod carbonneutralitet, og hvordan denne virksomheder arbejder med blandt andet CO2-beregninger. Hertil skal vi også have en indføring i Danske Speditørers CO2-vejledning, som kan hjælpe speditører med at oplyse korrekt om CO2-udledning.


Tid og sted:
Torsdag den 23. november, kl. 9.30-15.00
Hindsgavl Slot, Middelfart


Se programmet og tilmeld dig her

Log ind

Du skal være medlem og logget ind for at se dette indhold.

Tilmeld dig

Hvis du ikke har en brugerkonto, men er medlem af Danske Speditører kan du oprette en brugerkonto her: