Toldklarer uddannelsen

Bliv toldeksperten på din arbejdsplads

Baggrund

Danske Speditører har i en årrække afholdt Tolddiplomuddannelsen for at højne kompetenceniveauet for de medarbejdere, der til daglig arbejder med told i danske virksomheder.

Uddannelsen har stor værdi for mange virksomheder og medarbejderne, men vi oplever en øget efterspørgsel på medarbejdere med et endnu højere fagligt niveau indenfor told. Et udtalt behov for ”eksperterne” der har en bred viden om hele toldområdet. Den person, som bliver virksomhedens ”go to” kollega, når det gælder de mest komplicerede toldspørgsmål.

Lige præcis dette er målsætningen med Danske Speditørers Toldklarereruddannelse. At uddanne eksperter der kan hjælpe virksomheden og/eller sine kunder med kompleks toldfaglig viden og rådgivning.

Undervisningen på alle vores kurser foretages af undervisere, der alle højt specialiserede inden for toldområdet med lang erfaring fra de danske toldmyndigheder.

Målgruppe/optagelseskrav

Du skal have bestået Danske Speditørers Tolddiplomuddannelse for at deltage på Toldklarereruddannelsen.

Hvis det er mere end 5 år siden, du har bestået Tolddiplomuddannelsen, skal du deltage i en Opsummeringsdag.

Dispensation for at deltage i Opsummeringsdagen kan gives, hvis det vurderes, at du har arbejdet med told i tilstrækkeligt omfang indenfor forskellige toldfaglige områder, siden du tog Tolddiplomuddannelsen.

Fritagelse for Opsummeringsdagen gives efter en konkret vurdering som foretages af Danske Speditører og underviserne på Toldklarereruddannelsen i samarbejde.

Form

Hvis du ønsker at tage hele Toldklarereruddannelsen, består den af en eventuel opsummeringsdag, fem moduler (fordelt over 17 undervisningsdage) samt en efterfølgende hovedopgave.

Efter opsummeringsdagen anbefales det at tage modulerne Toldret, Toldskyld og sikkerhedsstillelse samt Midlertidig opbevaring og toldoplag som de to første fag. Dette er dog ikke et krav.

De fleste moduler afsluttes med en skriftlig eksamen.

OBS Det er også muligt at tage modulerne individuelt uden eksamen, hvis du ikke ønsker at tage hele toldklarereruddannelsen. I disse tilfælde foretages en konkret vurdering af Danske Speditører i samarbejde med underviserne på kurset af, om det kan lade sig gøre at deltage, hvis man ikke har gennemgået Tolddiplomuddannelsen.

Indhold

Uddannelsen består af 1 opsummeringsdag, 5 grundfag og 1 hovedopgave

Opsummeringsdag

1 dag

Toldret, Toldskyld og sikkerhedsstillelse

4 dage

Midlertidig opbevaring og toldoplag

3 dage

Forsendelse

3 dage

Forædling

3 dage

Toldpræference

4 dage

Hovedopgave

2 dage

Spørgsmål

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til:

Jakob Størling
Uddannelseschef
Tlf. 3374 6727
Mobil 2212 4444
Email jst@dasp.dk