EU-Toldkodeks: Kun med fuld IT-understøttelse

2021-03-24T15:11:25+01:0024. november 2016|FAGPOLITISK RESULTAT|

I første omgang er alle administrativt tunge og økonomisk krævende dele af EU-toldkodeksen, der blev implementeret herhjemme 1. maj 2016, reelt blevet udsat efter pres fra Danske Speditører. Det er sket med henvisning til slet og ret manglende IT-understøttelse. Det drejer sig om især økonomisk sikkerhedsstillelse for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO. Fra 1. januar 2017 skal der dog stilles sikkerhed for potentiel toldskyld i forbindelse med MIO, men dette kommer kun til at omfatte bevillingshavere, der har fået bevilling til MIO efter 1. maj 2016. Efter pres fra bl.a. Danske Speditører er ordningen dog blevet strikket sammen på en nem måde, idet bevillingshaverne skal betale 10 kroner pr. indgivet angivelse. Det er en klar forbedring i forhold til, hvad Skatteministeriet oprindeligt havde lagt op til.

Mere styr på EU-toldkodeksen

2021-03-24T15:12:47+01:0024. oktober 2016|FAGPOLITISK RESULTAT|

Den danske regering i skikkelse af skatteminister Karsten Lorenzen anerkender, at de danske toldmyndigheders forberedelse af EU-toldkodeksens indførelse herhjemme har været for dårlig. SKAT nedlægges, og i 2018 oprettes en egentlig Toldstyrelse til at stå for driften. Allerede i 2016 er der etableret et Implementerings Center for Told (ICT), der skal sørge for, at udviklingen af især den nødvendige IT-understøttelse kommer på skinner til tiden. Samtidig afsættes, ifølge skatteministeriet, alle de nødvendige midler hertil. Dermed accepteres den kritik, som først Danske Speditører og siden resten af dansk erhvervsliv er kommet med. Danske Speditører har fået lovning på at blive inddraget tæt i alle aspekter af forberedelsesarbejdet.

Skal ikke certificeres to gange

2021-03-24T15:14:40+01:0024. august 2016|FAGPOLITISK RESULTAT|

Speditionsvirksomheder og andre firmaer behøver ikke bruge tid og penge på også at blive ISO-certificeret for at udføre containervejning efter metode 2 i de danske regler om vejning af containere, der skal transporteres ad søvejen. AEO-certificering anerkendes som en ligestillet standard. Det har Danske Speditører fået presset igennem – meget imod Søfartsstyrelsens vilje - med henvisning til, at AEO-certificering anerkendes i flere af de nordeuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med, fx. UK, Holland og Belgien.

Vi vil informeres rettidigt

2021-03-24T15:16:47+01:0024. marts 2016|FAGPOLITISK RESULTAT|

Efter massivt pres fra Danske Speditører – bl.a. gennem folketingets skatteudvalg – holdt SKAT meget imod sin vilje informationsmøder over hele landet forud for indførelsen af EU-toldkodeksen 1. maj 2016. Hermed er vejen forhåbentligt banet for, at der bliver holdt decentrale informationsmøder forud for alle væsentlige systemændringer, der følger i kølvandet på EU-toldkodeksen de næste mange år. Det vil spare speditionsbranchen for at skulle bruge unødigt megen tid til at sætte sig ind i EU-toldkodeksen.

Go to Top